Tirsdagens snittpris per kWh er 41,6 øre lavere enn mandag og 21,6 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pools nettsider.

Dersom snittprisen i Midt-Norge for hele mai endte på 36,4 øre, ville det ikke blitt utbetalt strømstøtte, siden støtten kun gjelder for prisen over 70 øre per kWh.

Maksprisen tirsdag på 66,9 øre per kWh er mellom klokken 8 og 9 på morgenen. Den er 58,1 øre lavere enn mandag og 50,1 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (9,16 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 96,3 øre.

Minsteprisen blir på 31,4 øre per kWh mellom klokken 5 og 6 på natten og er den laveste i landet.