Lørdagens snittpris per kWh er 15,3 øre lavere enn fredag og 15,07 øre lavere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

Maksprisen lørdag på 70,7 øre per kWh er den høyeste i landet og inntreffer mellom klokken 18 og 19. Den er 38,3 øre lavere enn fredag og 16,9 øre lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 1,094 kroner.

90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Strømstøtten dekker altså ingenting lørdag, siden prisen aldri overstiger 73 øre.

Minsteprisen blir på 51,7 øre per kWh mellom klokken 14 og 15 og er den laveste i landet.