NAF-test avslører dårligere krasjsikkerhet for flere takbokser

NAF mener at det bør stilles lovmessige krav til kollisjonssikkerhet på takbokser, og at kravene bør være strengere enn i dagens standarder. Foto: NAF/Testfakta