I alt tre personer ble oppfordret til å søke på toppstillingen i fjor høst, kom det fram i Finansdepartementets svar til Stortinget tidligere i uka. Det var alle personer som ble ansett å ha «særlig relevant bakgrunn». Men bare to av navnene er kjent. Den ene er Nato-sjef og tidligere statsminister Jens Stoltenberg, som ble utnevnt til toppjobben 4. februar. Den andre er visesentralbanksjef Ida Wolden Bache, som også søkte jobben.

Den tredje søkte ikke.

Når kontroll- og konstitusjonskomiteen fredag skal diskutere hvordan de skal grave videre i saken, så er dette et av spørsmålene på Frps ønskeliste: «Hvem var den tredje som ble anmodet om å være kandidat?»

Det er et av flere spørsmål regjeringen kan få fra Stortinget. For kontrollkomiteen er rett og slett ikke fornøyd med svarene de fikk fra statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) tidligere i uka.

SVs Audun Lysbakken har varslet at han sitter med flere spørsmål han ønsker å stille, blant annet når og hvordan Stoltenbergs navn dukket opp, ifølge Dagens Næringsliv.

Komitéleder Peter Frølich (H) vil bruke fredagens møte til å bli enige med de andre partiene om hvilke og hvor mange spørsmål som skal stilles. Han har selv med seg flere spørsmål som Høyre vil ha svar på. Det dreier seg om habilitet, søknadsprosessen, Stoltenbergs rolleforståelse og sentralbanksjefens uavhengighet.

Hvem ville ha Stoltenberg?

– Vi er ikke blitt veldig mye klokere når det gjelder hvem som egentlig spilte inn Stoltenberg, og når hans kandidatur gikk fra å være en idé til å være reelt, sier Frølich til NTB.

Ifølge ham er dette kjernen i hva de vil finne ut av:

– Hvem var den sterkeste pådriveren for Stoltenbergs kandidatur?

Han utelukker fortsatt ikke at kontrollkomiteen kan innkalle til høring i saken, men opplyser at det spørsmålet ikke står på agendaen for fredagens digitale komitémøte.

– Vi bruker denne brevskrivingen til å få klarlagt så mye som mulig. Så må komiteen gjøre seg opp en status om det er nødvendig med ytterligere steg og åpne en mer formell prosess, sier han.

Tiltrer før jul.

Det var i statsråd fredag 4. februar den formelle beslutningen ble tatt. I en kongelig resolusjon ble Stoltenberg åremålsbeskikket som sentralbanksjef for en periode på seks år.

Stoltenberg vil tiltre før jul. Han overtar etter Øystein Olsen, som går av innen 1. mars etter tolv år i stolen. Wolden Bache skal fungere som sentralbanksjef fram til Stoltenberg tiltrer.

Utnevnelsen var i tråd med embetsverkets tilråding i saken, men har vært politisk kontroversiell på grunn av Stoltenbergs fortid som både statsminister og Ap-leder og hans nære bånd til Arbeiderpartiet og Støre.

Stoltenberg er i dag generalsekretær i Nato, en posisjon han har fram til 30. september.