I alt ble det skutt 52.800 hjort og 29.300 elg i jaktåret 2021/2022, viser tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

I løpet av de siste ti årene har antall skutte hjort økt med 43 prosent, mens antall skutte elg har gått ned med rundt 20 prosent, ifølge SSB.

Fra forrige jaktår til jaktåret 2021/2022 har fellingstallene for elg gått tilbake i alle fylker unntatt Oslo. For hjort er trenden motsatt med en økning i alle fylker med hjortejakt.

Vestland er det store hjortefylket der nesten halvparten av de felte hjortene ble skutt, Totalt ble 25.700 dyr felt under jakta i Vestland.

Flest elg ble felt i Steinkjer og Namsos, mens det ble skutt flest hjort i Sunnfjord og Kvinnherad.

I alt ble det skutt 779 elg i Steinkjer, en nedgang på 180 dyr fra forrige år, viser tallene fra SSB. Namsos fulgte deretter med 625 skutte dyr og passerer dermed Trysil på lista. Stjørdal kommune er nummer åtte på ti på topp-lista over hvor det ble skutt flest elg i det siste jaktåret.