Avinor ble hardt rammet av pandemien. Fra 2019 til 2020 gikk årlig antall passasjerer ned fra 54 millioner til 20 millioner.

– Det er klart at det har enorm påvirkning på både Avinor og flyselskapene, sier administrerende direktør i Avinor, Abraham Foss til E24.

Avinor hadde et koronarelatert inntektsbortfall på 15 milliarder kroner gjennom pandemien. Om lag halvparten har staten dekket inn gjennom 7,6 milliarder kroner i driftsstøtte.

– Det betyr ganske mange milliarder som vi bare kan hente på tre forskjellige måter, sier Foss. Det ene er å kutte kostnader, det andre er å utsette eller kutte investeringer, og det tredje er å tære på egenkapitalen.

Selv om flytrafikken har tatt seg opp igjen, er den fortsatt ikke oppe på normalnivå. Avinor ser et par år fram i tid før også inntektene er tilbake på nivået før pandemien.

– Vi ser for oss at vi er godt ute i 2024 før vi er oppe på 2019-nivå igjen, da lå vi på mellom 11 og 12 milliarder kroner i inntekter.