Anbefalingen blir oversendt til Olje- og energidepartementet torsdag. Den er signert av 11 nettselskaper og 18 organisasjoner som representerer forbrukerne, miljøbevegelsen og næringslivet.

Forslaget til en ny nettleiemodell gjelder boliger, fritidsboliger og mindre næringskunder, melder NRK.

– Det vil fortsatt lønne seg å ha en jevn lading av elbilen, spesielt på natten. Men å bruke mye strøm samtidig vil ikke gi et like stort utslag på nettleien som først foreslått, sier generalsekretær Christina Bu i Elbilforeningen til NRK.

Nettselskapene og organisasjonene er enige om at den faste delen av nettleien skal være lavere, mens en større andel skal knyttes til samlet strømforbruk.

Det såkalte « månedsmaks »-systemet, der det høyeste forbruket i én enkelt time den ene måneden skulle avgjøre fastbeløpet i den neste, foreslås fjernet.

Forbrukerne skal fortsatt betale mer for å bruke mye strøm samtidig. Men nivået på kapasitetsleddet, eller fastleddet som det het før, bør ifølge forslaget ikke bestemmes av forbruket i en enkelttime.

Det skal fortsatt være høyere nettleie på dagtid enn om natten og i helgene, men det skal ikke skilles mellom sommer og vinter, slik det gjøres i den vedtatte forskriften.

Statssekretær Elisabeth Sæther (Ap) i Olje- og energidepartementet sier hun ikke vil ta stilling til forslagene fra organisasjonene og nettselskapene nå.

– Men jeg vil takke for et godt innspill i en viktig sak, og jeg lover at det skal få en grundig behandling, sier hun.