Innovasjonsprosjektene skal blant annet jobbe for å utvikle digital treningsstøtte for personer med multippel sklerose og Parkinson, og finne erstatninger for sement basert på aske fra Haraldrud, skriver regjeringen i en pressemelding.

I tillegg skal de utvikle metoder for å redusere CO2-utslipp i produksjonen av aluminium, som blir et bidrag til det grønne skiftet.

– Norge skal gjennom et grønt skifte og store omstillinger. For å lykkes trenger vi forskning og innovasjon i næringslivet. Tildelingene vitner om at det er mange gode søkere, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

I første runde er det 29 prosjekter i industri og tjenestenæringer og nano- og teknologikonvergens som får finansiering fra Forskningsrådet.