Taxiselskap konkurs: – Ikke mulig å ro i land dette

foto