– Før de første elleve månedene av året er omme, passerer vi ifølge våre beregninger i dag eksportverdien fra rekordåret 2019 på 107,2 milliarder kroner. Det gjør meg utrolig stolt på vegne av hele den norske sjømatnæringen, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Renate Larsen.

De offisielle eksporttallene kommer om en uke.

På elleve år har sjømateksporten mer enn doblet seg, fra 50 milliarder kroner i 2010 til det som ved årets utgang trolig blir langt over 110 milliarder kroner, opplyser Larsen.