Det ble registrert 10.342 førstegangsregistrerte nye personbiler i Norge i september. Det store fallet forklares av renteøkninger, stigende avgifter bilavgifter og en generell prisstigning i samfunnet.

– Det er lite som tyder på at bilsalget og registreringstallene skal gå kraftig oppover i årets siste måneder, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Til tross for et lavt registreringstall for nye personbiler, ble elbilandelen rekordhøy for september som enkeltmåned. Hele 87 prosent av nye biler som ble registrert i Norge i september, var elbiler.

Måneden danker dermed ut mars 2023, da den tidligere rekorden ble satt. Da var elbilandelen på 86,8 prosent.

Tesla er det klart mest populære merket blant nye kjøpere. Selskapet står for nesten en firedel av alle nye biler i landet. Totalt ble det solgt 2500 Tesla-biler forrige måned, hvorav 2476 var Model Y.

Elbilforeningen er til tross for ny rekordmåned ikke fornøyd med året så langt.

– Ser vi på hele året er elbilandelen i nybilsalget på 83,4 prosent. Dette er for lavt. Stortingets mål er at elbilandelen i nybilsalget skal være 100 prosent innen 2025. Det er ikke lenge til. Skal vi nå målet, må elbilandelen øke mer enn den gjør nå, sier nestleder Petter Haugneland i Norsk elbilforening.