Mandagens snittpris per kWh er 13,7 øre høyere enn søndag og 40,6 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

Maksprisen mandag på 1,13 kroner per kWh er mellom klokken 17 og 18. Den er 21,2 øre høyere enn søndag og 17,01 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 1,62 kroner.

90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Det betyr at i den timen prisen ligger på 1,13 kroner, dekkes 36,4 øre.

Minsteprisen blir på 72,2 øre per kWh mellom klokken 3 og 4 på natten.