Mens prisene stiger til himmels, åpner kompiser eksklusiv matbutikk

foto