Lever av konkurser: - Dette stopper ikke. Snøballen har startet å rulle