Planen er at utslippene skal kuttes med 45 prosent i 2030, 65 prosent i 2035 og 90 prosent i 2040.

Kuttene skal i hovedsak skje gjennom å få tunge kjøretøy som lastebiler og semitrailere over på el eller hydrogen.

Alle bybusser skal bli elektriske, og innen 2035 skal denne sektoren være 100 prosent utslippsfri.

Langdistansebusser som går mellom byer, er unntatt.

Også militære kjøretøy samt land- og skogbruksmaskiner og brannbiler får unntak fra de nye kravene.