Av den totale mengden plastavfall på 276.000 tonn kom 23.000 tonn fra jordbruk, skogbruk og fiske, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Innsamlet jordbruksplast var alene på 22.300 tonn, og det er jordbruksfolie som står for mesteparten av mengden.

Sammenlignet med året før var det en svak nedgang i mengden innsamlet jordbruksplast i 2022.

Av en total avfallsmengde på 12,1 millioner tonn utgjorde avfallet fra jordbruk, skogbruk og fiske 144.000 tonn i 2022. Jordbruket sto for 0,01 prosent av alt farlig avfall som ble innlevert i løpet av året. Det omfatter hovedsakelig oljeholdig avfall.