Tirsdagens snittpris per kWh er 2,8 øre høyere enn mandag og 13,7 øre lavere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

Maksprisen tirsdag på 67,2 øre per kWh er mellom klokken 22 og 23. Den er 4,01 øre høyere enn mandag og 47,5 øre lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 1,05 kroner.

90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Strømstøtten dekker altså ingenting tirsdag, siden prisen aldri overstiger 73 øre.

Minsteprisen blir på 49,7 øre per kWh mellom klokken 1 og 2 på natten.