Et kraftverk i Kjelstadfossen vil føre til stor samlet belastning for storørret av nasjonal verdi i Selbusjøen. Samtidig vil ei utbygging også føre til ulemper for landskap og friluftsliv.

Det er grunnen til at NVE gir Selbu Energiverk AS avslag på søknaden om utbyggingen i Selbu kommune, melder Norges vassdrags- og energidirektorat i en pressemelding.

Selbu Energiverk AS søkte om tillatelse til å bygge Kjelstadfossen kraftverk, og utnytte fallet i Garbergselva til kraftproduksjon. Garbergselva ligg i Selbu kommune, og utbyggingen ville ha utnyttet et fall på 33 meter. Kraftverket ville gitt en årlig produksjon på om lag 12,6 gWh (gigawattime). Dette tilsvarer strøm til om lag 630 husstander, opplyser NVE.

Hensyn og ulemper

– Hensynet til storørret og ulempene for landskap og friluftsliv gjør at vi gir avslag på søknaden om å bygge kraftverk i Garbergselva, seier Carsten Stig Jensen, seksjonssjef for vannkraft i NVE.

Garbergselva er en del av storørreten sitt funksjonsområde. NVE meiner at det er svært sannsynlig at ei utbygging av Kjelstadfossen kraftverk vil «forringe forekomsten av storørret av nasjonal verdi i Selbusjøen». Vurderinga er gjort både med hensyn til samlet belastning og føre-var-prinsippet, melder NVE.

Ødelegger for bruk av naturen

Ei utbygging vil også gjøre Kjelstadfossen mindre attraktiv for lokalbefolkning og elvepadlere. «Både ved at opplevingsverdien blir svekka og ved at fossen ikke kan bli brukt til fossepadling», skriver NVE.

I vurderinga har NVE også vektlagt at ingen av høringspartene var positive til tiltaket, og at Statsforvalteren i Trøndelag motsatte seg utbyggingen.