Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp) var kalt inn for å svare for kjøpet da kontroll- og konstitusjonskomiteen holdt høring torsdag.

– Jeg mener det var politisk riktig av staten å kjøpe Meraker Brug, sa Vedum da han ble spurt ut av komiteen.

– Viktig å sikre norsk eierskap

Høsten 2022 vant Statskog budrunden på aksjeselskapet Meraker Brug med et bud på 2,65 milliarder kroner. Det er høyere enn to av statens egne verdivurderinger.

Kjøpet ble finansiert «under streken» på statsbudsjettet, noe som i utgangspunktet kun er lov for investeringer som er like gode som å ha pengene i oljefondet.

Vedum og Pollestad understreket at det var en politisk prioritering for regjeringen å sørge for at eiendommen havnet på statens hender. Blant annet understreket de at det er viktig å sørge for tilgjengelighet og fri tilgang.

– Norge skal være eid av Norge, sa Pollestad.

Før oppkjøpet var Meraker Brug landets største privateide område. Det er på 1,3 millioner mål, med 229.000 mål skog. Eiendommen omfatter store deler av Meråker kommune i tillegg til at området strekker seg inn i Stjørdal, Malvik og Steinkjer.

Satte tak på 2,8 milliarder

Regjeringen la vekt på at det hadde vært stor interesse for eiendommen, også fra utlandet, da kjøpet ble presentert. Men etterpå ble det stilt mange spørsmål om pengebruken og om verdivurderingen som lå til grunn.

Vedum viste til at en ekstern rådgiver som Finansdepartementet hadde hyret inn, mente at eiendommen kunne være verdt opp mot 2,8 milliarder kroner.

Den eksterne verdivurderingen ble fulgt opp av embetsverket som også vurderte andre sider ved et mulig oppkjøp.

– Det ville være feil av meg å overprøve, sa Vedum om verdivurderingen. Han understreket at den politiske beslutningen om å kjøpe Meraker Brug var i tråd med den faglige vurderingen som ble gjort av embetsverket.

Spørsmål om avkastning

I kontrollhøringen fikk de to statsrådene en rekke spørsmål som handlet om at kjøpet ble ført under streken i statsbudsjettet. Slike investeringer holdes utenfor de ordinære utgiftene på budsjettet fordi de ventes å kunne gi avkastning.

Meraker Brug har i snitt hatt 4 millioner kroner i årlig overskudd siden 1998, noe som er en avkastning på 0,15 prosent.

– Avkastningen må betydelig opp hvis man skal treffe vilkårene for å føre det under streken, bemerket Høyres Peter Frølich.

Vedum og Pollestad mente at det var en for snever forståelse. Investering i en slik eiendom må man se over tid.

– Så det er ikke bare en rein kontantstrømsvurdering som er verdien på et objekt du kjøper. Det er også hva et marked er villig til å betale for det objektet, sa Vedum.