Rammen for avtalen er økt med 20 millioner kroner til 200 millioner kroner. Dette er en prosentvis økning fra inneværende avtale på 11,1 prosent, opplyser regjeringen. Økningen er historisk høy,

– Jeg er glad for at vi nå har inngått en avtale med reindriften med en høy økonomisk ramme. Avtalen bidrar til å støtte de reineierne som har reindrift som sin hovedvirksomhet, sier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp).

Satsene er økt for produksjonspremien, kalveslaktetilskuddet, distriktstilskuddet og særskilt driftstilskudd til kvinner med egen siidaandel.

Totalt økes de direkte tilskuddene med 13,15 millioner kroner.

Reindriftsavtalen er basert på en ordning for næringsstøtte som ble etablert i 1976 som en del av politikken for å likestille reindriften med jordbruket.