Det viser oppdaterte tall fra Norsk Naturskadepool.

Tallene er foreløpige og kan bli endret. Skader på blant annet biler og båter kommer i tillegg.

Alle forsikringsselskaper som tegner brannforsikring i Norge, er medlem av naturskadepoolen.