– Schibsted står i et veiskille, og det føles riktig å gå av. Jeg vil gi styret tid og rom til å finne en ny sjef som kan lede selskapet videre, slik at vi får en smidig overgang, sier Skogen Lund.

Hun fortsetter i stillingen fram til en erstatter er på plass.