– I likhet med i april var det også i mai en betydelig valutaeffekt. Den svake norske kronen bidro alene med en verdivekst på om lag 1,5 milliarder kroner i forrige måned. Uten denne valutautviklingen ville det ha vært en nedgang i eksportverdien, sier administrerende direktør Christian Chramer Norges sjømatråd i en pressemelding.

Han beskriver markedssituasjonen som mer krevende. Målt i euro falt eksportverdien med 8 prosent i mai, mens den målt i dollar falt 5 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

Hittil i år er det eksportert sjømat for 67,5 milliarder kroner. Det er en vekst på 9,9 milliarder kroner sammenlignet med samme periode i fjor.

USA hadde størst verdivekst

Alt i alt ble det eksportert sjømat til 115 land, altså to land færre enn i mai i fjor. De største markedene for norsk sjømateksport var USA, Danmark og Polen.

Det var amerikanerne som hadde størst verdivekst denne måneden med en økning i eksportverdi på 251 millioner kroner.

I mange markeder faller den totale inflasjonen, og matvareinflasjonen er fremdeles høy i Europa.

– Den økonomiske utviklingen i mange av våre viktige nærmarkeder i Europa er svak, og i eurosonen ventes det en svakere økonomisk vekst enn i både USA og våre største markeder i Asia, sier Chramer.

Endrede vaner

Også husholdninger justerte sine handlevaner i mai. Norges sjømatråd så at folk hadde en tendens til å velge billige produkter og handle flere matvarer på tilbud. De handlet også mindre kjøtt og fisk.

– De siste månedene har det vært et fall i hjemmekonsumet av laks, torsk og sjømat totalt i alle store europeiske sjømatmarkeder, sier Chramer.

Flere vil ha laks, færre vil ha torsk

– I 2022 var mai måned preget av full nedstengning i Shanghai og generelt mye usikkerhet i markedet rundt koronapandemien. Siden årsskiftet har gjenåpningen i Kina skapt en sterk etterspørsel etter laks, som har vedvart, sier Andreas Thorud, Norges sjømatråds utsending til Kina.

Eksportvolumet til Kina endte på 3297 tonn, noe som er 86 prosent høyere enn samme måned i fjor. Samtidig så man også en nedgang i eksport av fersk torsk.

Norge eksporterte 4277 tonn fersk torsk til en verdi av 246 millioner kroner i mai. Nedgangen i landinger av fersk torsk fortsatte også i mai. Selv med økt eksport av oppdrettstorsk, ga dette en nedgang i totaleksporten av fersk torsk.