– Det er positivt at man kan prate direkte, sier den svenske mekleren Jan Sjölin til nyhetsbyrået TT.

Normalt sitter partene i en mekling på hver sine rom og har sjelden direkte kontakt. Når meklerne kan tre tilbake og la partene snakke sammen uten deres innblanding, er det som oftest å regne som framskritt i forhandlingene.

– Vi meklere prøver å få partene til å bli enige om de vriene spørsmålene. Hvis vi oppfatter at de kan klare diskusjonen bedre selv, så oppfordrer vi partene til å gjøre det og å sette seg ned for å prøve å komme overens, sier han.

Han understreker at meklerne stiller seg til rådighet for partene og at de så fort det kommer meldinger om rusk i maskineriet, vil rykke inn for å forsøke å rydde opp og få prosessen tilbake på sporet.

Riksmekler Mats Ruland bekrefter overfor NTB fredag morgen at partene har nærmet seg hverandre.

– Men vi er ikke i mål, understreker han i en SMS.

Strid om restrukturering

Kjernen i konflikten med pilotene er opprettelsen av to bemanningsselskaper. Da pandemien rammet, mistet rundt 560 piloter jobben. Samtidig ble datterselskapene SAS Link og SAS Connect opprettet. Disse skal overta fly og fylles med nye piloter.

SAS-pilotene sier selskapet forsøker å omgå sine forpliktelser til å hente de oppsagte pilotene tilbake igjen. SAS avviser dette og mener selskapet forholder seg til alle inngåtte avtaler.

Ifølge pilotforeningen har pilotene gått med på innsparingstiltak som utgjør 25 prosents besparelse. Til gjengjeld vil de ha en forsikring om at det er deres medlemmer som får de nye arbeidsplassene som skal fylles i SAS Link og SAS Connect.

Rundt 45.000 reisende daglig

De i utgangspunktet steile frontene mellom pilotene og SAS har vært til mekling i over to uker. Da den opprinnelige fristen gikk ut natt til onsdag, fant partene at det fortsatt var grunnlag for samtaler og ble enige om å utsette fristen i ytterligere 72 timer.

Det betyr at slik situasjonen er nå, vil det konflikt og streik i SAS fra midnatt hvis partene ikke blir enige eller utsetter fristen på nytt. I en slik situasjon har den danske arbeidsgiverforeningen allerede nå varslet lockout, hvilket innebærer at de organiserte pilotene som så langt ikke er tatt ut i streik vil bli stengt ute fra arbeidsplassen.

Rundt 900 piloter i Norge, Sverige og Danmark står klare til å legge ned arbeidet. Det blir anslått at en streik kan komme til å ramme rundt 250 avganger og 45.000 reisende daglig, ifølge TT.

I Norge har Norsk Flygerforbund varslet plassoppsigelse for 256 medlemmer, mens Parat vil ta ut opptil 170 medlemmer i streik hvis det ikke blir enighet.