E24: Bedrifter tok ut mer i utbytte i koronaåret enn året før

foto