De nye retningslinjene gjelder all planlegging etter plan- og bygningsloven. For kommunene betyr det at de må ta mer hensyn til klima og energi, skriver NRK.

Blant annet mener regjeringen at bygging av hytter bør skje ved å fortette hytteområder fremfor å bygge ut nye.

Regjeringen foreslår også at om man skal bygge ut et allerede eksisterende område eller bygge helt nytt, bør det ikke bygges på myr eller i og over skogsgrensa.

– Vi kan ikke bygge ned naturen over tregrensen, der naturen er veldig sårbar. I pressområder med mange hytter, som eksempelvis Sjusjøen, mener vi at man skal fortette. Akkurat som vi mener at Oslo skal fortettes, sier stortingsrepresentant og boligpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Siri Gåsemyr Stålesen, til E24.

Hovedmotivasjonen bak forslaget er å bevare norsk natur, opplyser regjeringen i en pressemelding.

– De statlige planretningslinjene for klima og energi er over 15 år gamle. Vi har fått mye kunnskap om både klimaendringer og tiltak for å kutte utslipp siden den gang. Derfor foreslår vi nå å oppdatere retningslinjene, sier kommunalminister Erling Sande (Sp) til NRK.

Forslaget blir nå sendt ut på høring med frist 12. juni.