Onsdagens snittpris per kWh er 12,9 øre høyere enn tirsdag og 61,3 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pools nettsider.

Maksprisen onsdag på 1,022 kroner per kWh er mellom klokken 16 og 17. Den er 20,2 øre høyere enn tirsdag og 82,9 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra en eventuell strømstøtte, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (9,16 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 1,4 kroner.

Minsteprisen blir på 41,2 øre per kWh mellom klokken 3 og 4 på natten og er den laveste i landet.