I årevis har disse områdene hatt Midt-Norges sterkeste prisvekst. 2023 kan bli enda villere

foto