Tall fra SSB viser at det totalt i Norge var 78 200 aktive småviltjegere i forrige sesong. Antall rypejegere i Norge i forrige jaktsesong var 44 700. Det er ikke egne tall for skogsfugljegere som ikke jakter rype, men tallet kan anslås til minst 15 000. Totalt antall rype- og skogsfugljegere estimeres slik til 60 000, melder Statskog, som eier mye eiendom der det jaktes, i hele Norge.

Fylket med størst antall rypejegere er Trøndelag (9 300). Deretter følger Viken (6 800), Troms og Finnmark (5 500), Nordland (4 400), Oslo (3 900), Vestland (3 800), Innlandet (3 700), Møre og Romsdal (1 900), Agder (1 800), Rogaland (1 800), Vestfold og Telemark (1 700).

- Nå er fjellet på sitt aller vakreste, og mange får fantastiske turer samtidig som de høster sunn og utrolig god mat, sier fagsjef i Statskog, Jo Inge Breisjøberget i en pressemelding.

Breisjøberget merker at svært mange ønsker seg jakt hos Statskog. Særlig i Sør-Norge er det stor rift om Statskogs tilbud.

- Vi skal bidra til at folk flest får tilgang til å jakte til akseptable priser. Vi kunne nok tilbudt minst dobbelt så mye jakt, og samtidig hatt utfordringer med å dekke etterspørselen. Det gjelder særlig i befolkningstette områder i Sør-Norge, sier Breisjøberget.

I Midt-Norge er det fortsatt en del jaktmuligheter, og store områder i Nordland og Troms er tilgjengelig for rypejakt, opplyser Statskog.

Økende interesse for skogsfugl

Det er særlig en type jakt som har et oppsving i populariteten.

- Skogsfugljakt ser tydeligvis ut til å friste stadig flere, for her merker vi en veldig stor pågang. Samtidig svinger alt naturlig sammen med bestandsutviklingen som vi sjekker årlig gjennom omfattende taksering, sier Breisjøberget som samtidig oppfordrer jegere til å prøve nye typer jakt.

- Jakt på for eksempel and, gås og due kan virkelig anbefales. Fin jakt, god mat og gjerne arter som tåler beskatning godt, sier Breisjøberget.

Mest storfuglfelling i Innlandet

I forrige jaktsesong felte jegerne 114 500 liryper og 44 800 fjellryper. Det felles desidert mest i Trøndelag, med til sammen 50 000 ryper (40 800 liryper, 9 500 fjellryper).

Fellingstallene for storfugl er 8 810 (tiur og røy) og orrfugl 18 800. Det ble felt flest storfugl i Innlandet (3 560), mens Trøndelag topper fellingsstatistikken for orrfugl (5 330).

Nær 15 000 småviltjegere jaktet hos Statskog forrige sesong. Disse jegerne felte 12 800 liryper, 6 900 fjellryper og 2 237 skogsfugl.

Antallet felte ryper og skogsfugl viser en økende trend hos Statskog, noe som henger sammen med at flere slipper til på jakt når de årlige tellingene viser at dette er bærekraftig.