– Det er en stor hendelse, men ut ifra de opprinnelige røde varslene, så kan man nok si at det relativt sett har gått ganske bra, sier kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige Forsikring til NTB.

Selskapet har fått inn 470 skademeldinger i forbindelse med Ingunn, og det fortsetter å komme inn henvendelser. Skadene er alt fra småskader til skader på driftsbygg, tak som har flerret av, og skader på fritidsbåter.

Hos If forsikring ligger tallet opp mot 200 skademeldinger, ifølge kommunikasjonssjef Sigmund Clementz. Også her er tallet lavere enn fryktet.

– Med tanke på at det ble sendt ut rødt farevarsel, så vil jeg si at dette er et moderat antall skader i forhold til det man kanskje kunne ha ventet seg, sier Clementz til NTB.

Både Fremtind og Frende forsikring opplyser også i egne pressemeldinger at de hadde ventet et høyere tall. Fremtind har fått inn rundt 300 skader, mens Frende har registrert 80 meldinger.

Alle selskapene venter at tallene vil stige i dagene og ukene fremover. Særlig når det gjelder skader som ikke virker direkte inn på hverdagen til folk, eksempelvis fritidsbåter som ikke er blitt sett til og lignende, ventes det økning.