– Jeg vil tro at prisene kunne vært betydelig lavere om det var færre butikker. Vi vet ikke hva det koster å drive en dagligvarebutikk, men det er klart det er dyrere å drive mange små butikker, enn færre og større butikker, sier dagligvareforsker Alexander Schjøll ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO til Nettavisen.

Ifølge avisen har Norge rundt 3800 dagligvarebutikker, mens det er rundt 3100 i Sverige. Dette til tross for at det bor dobbelt så mange i Sverige som i Norge.

Schjøll mener noe av forklaringen på det store antallet butikker er at folk bor spredt i Norge, men er også klar på at kampen om gode lokaler med god parkering er viktig.

Bendik Solum Whist, som er bransjedirektør for dagligvare i Virke, sier at tilgjengelighet er viktigere for forbrukerne i Norge enn i andre land. Han påpeker at nordmenn også handler oftere og mindre av gangen.

– Naturligvis har kjedene et ansvar for butikketableringer. Men man etablerer ikke en butikk i et vakuum, det må være et kundegrunnlag og en etterspørsel for å kunne etablere og drifte en butikk, sier Whist.