Finanskomiteen skal etter planen avgi innstilling til regjeringens forslag til statsbudsjett fredag, men den fristen henger i en tynn tråd.

– Det er store avstander mellom det vi mener er nødvendig i den situasjonen Norge står i, og hva regjeringen er villig til å være med på, sier Fylkesnes til NRK.

Han sier partene står langt fra hverandre både når det gjelder sosial fordeling, skatt, bistand og miljø. Partene har nå forhandlet med hverandre i 16 dager.

Det er Eigil Knutsen fra Arbeiderpartiet og Geir Pollestad fra Senterpartiet som forhandler om budsjettet med SV.

Rigmor Aasrud, parlamentarisk leder for Ap i Stortinget, bekrefter at det fortsatt er et godt stykke fram til en eventuell enighet og en avtale.

– Det er svært krevende å finne rom for nye satsinger i budsjettet, sier hun til VG.

Det er bare unntaksvis de siste årene at Stortingets finanskomité har hatt et flertall bak budsjettet innen fristen i slutten av november. Forhandlingene pågår fortsatt innenfor rammen av finanskomiteen.

Aasrud sier at forhandlingene foreløpig ikke er brakt opp til de parlamentariske lederne, noe som det ikke er uvanlig at man gjør når det nærmer seg fristen.