Det melder strømbørsen Nord Pool på sine nettsider. Tirsdagens snittpris per kWh er 6,004 øre høyere enn mandag og 42,09 øre høyere enn samme dag året før.

Regjeringen innførte fra 1. september en strømstøtteordning som dekker 90 prosent av prisen over 70 øre per kWh, og støtten regnes ut fra snittprisen på strøm per måned for hvert område. Dersom snittprisen i Midt-Norge for hele oktober endte på 57,7 øre, ville det altså ikke blitt utbetalt strømstøtte.

Maksprisen tirsdag på 93,4 øre per kWh er mellom klokken 18 og 19. Den er 33,2 øre lavere enn mandag og 76,5 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra en eventuell strømstøtte, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,41 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 1,37 kroner.

Minsteprisen blir på 24,9 øre per kWh mellom klokken 3 og 4 på natten.

Prisene som legges fram av Nord Pool for neste dag, er foreløpige, og små prisjusteringer kan bli gjort i ettertid.