Tirsdagens snittpris per kWh er 13,1 øre høyere enn mandag og 21,02 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

Maksprisen tirsdag på 1,45 kroner per kWh er mellom klokken 8 og 9 på morgenen. Den er 31,7 øre høyere enn mandag og 39,004 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 2,026 kroner.

90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Det betyr at i den timen prisen ligger på 1,45 kroner, dekkes 65,05 øre.

Minsteprisen blir på 87,4 øre per kWh mellom klokken 4 og 5 på natten.