I dag kjører persontogene og godstogene i kø på mange linjer som i all hovedsak er milevis med ensporet jernbane. Den økte bruken av jernbane til både passasjer- og godstrafikk har ført til lenger reisetid og flere forsinkelser på grunn av sprengt kapasitet.

– Det gjelder både Kongsvingerbanen, Dovrebanen, til dels Østfoldbanen og Gjøvikbanen. Også i Oslo-gryta, med de banene som går der, begynner det å bli veldig fullt, sier faggruppeleder Stig Sætermo i Bane Nor til NRK.

Også Nordlandsbanen sliter med kapasiteten.

Det at de aller fleste kilometerne med jernbane i landet fortsatt er ensporet, gjør at forsinkelser fort forplanter seg i togtrafikken. Her kan ikke tog kjøre forbi hverandre. Raske passasjertog kan ikke passere tregere godstog. Det kan kun gjøres inne på stasjoner med flere spor, eller der det er bygget kryssingsspor.

For Sætermo er løsningen åpenbar:

– Det er jo umiddelbart å sette i gang og bygge mer dobbeltspor. Det er den eneste medisinen vi har som kan gi mer tog, både person og godstrafikk, på jernbanen, sier han.

I tråd med Hurdalsplattformen har regjeringen satset på å utbedre flaskehalser i togtrafikken, men dette har stort sett skjedd rund de største byene.