– Våre analyser viser at selv med betydelige driftsutfordringer i Norden, vil vi ikke komme i en rasjoneringssituasjon denne vinteren. Gjennom høsten var kraftproduksjonen i det sørlige Norge rekordlav samtidig som det kom noe mer nedbør enn gjennomsnittlig. Dette ga en sterk økning i magasinfyllingen, og vi er nå i en langt bedre situasjon enn på samme tid i fjor, sier direktør Kjetil Lund i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

For øyeblikket er flere kjernekraftverk ute av drift i Sverige og Finland. Kombinert med det kalde været den siste uken, har det gitt svært høye priser. Også den krevende energisituasjonen ellers i Europa får konsekvenser i Norge.

– Så lenge gassprisene er høye, venter vi at strømprisen også vil ligge på et høyt nivå, sier Lund.

Også neste vinter kan bli krevende.

– Det bør kraftprodusentene ta hensyn til gjennom denne vinteren. Vi bør ikke gå ut av denne vinteren med for lav fyllingsgrad, sier Lund.

Gjennom høsten har kraftforbruket vært lavere enn på samme tid tidligere år, også justert for temperaturforskjeller.

– Det er tydelig at mange har spart strøm gjennom året som har gått. Energieffektivisering blir minst like viktig i månedene framover, sier Lund.