Over 81 prosent av de spurte mener at det er viktig eller svært viktig at vi er selvforsynte og produserer vår egen mat her i landet, viser undersøkelsen, som InFact har utført for Nationen.

Det er en økning på 8,3 prosentpoeng fra i fjor. Da svarte nesten 73 prosent at selvforsyning er viktig eller svært viktig.

3 prosent svarer at det er helt uviktig.

Mens hele 88 prosent av kvinnene mener selvforsyning er viktig eller svært viktig, mener 75 prosent av mennene det samme.