– Dette handler om å vise språklig ansvar og respekt for kundene sine. Jeg håper flere aktører i næringslivet lar seg inspirere av Vipps, sier Språkrådet-direktør Åse Wetås i en pressemelding fra Vipps.

I hele Vipps er det over 4500 ulike faste tekster, og det er disse tekstene som nå er oversatt fra bokmål til nynorsk med hjelp fra Noregs Mållag.

For å skape ekstra engasjement rundt oppdateringen, vil det for alle som velger nynorsk som språk i Vipps være mulig å «kvippse» i noen dager. Etter hvert vil det gå over til å hete «vipse» igjen, også på nynorsk.

Lars Tore Skau, som er utvikler og nynorskentusiast i Vipps, forteller at én av ti vippsbrukere har nynorsk som hovedmål.

– Derfor skulle det bare mangle at vi gjør det mulig å bruke Vipps i nynorskversjon, sier han.