Til NTB sier Haugland at oljepengebruken i forslaget til revidert nasjonalbudsjett var som ventet, gitt de lekkasjene som har kommet på forhånd.

Det gjelder blant annet økt pengebruk til Ukraina, Forsvaret og helsevesenet – der helseminister Jan Christian Vestre mandag varslet bruk av 2 milliarder kroner for å korte ned ventelistene.

– Det lå i kortene de ikke ville hanke inn alt dette ellers i budsjettet, sier sjeføkonomen.

Bruken av oljepenger er så vidt høyere enn Norges Bank så for seg i mars. Da anslo sentralbanken en stimulanseffekt på norsk økonomi på 0,6 prosent. Dette budsjettforslaget ligger på 0,7 prosent.

– Budsjettet er hakket mer ekspansivt en Norges Bank hadde sett for seg. Det gir et litt større puff inn i økonomi, men ikke stort nok til å ha noe å si for renteplanene slik de lå. Det ligger an til rentekutt i desember, sier Kjersti Haugland.

– Det blir brukt mer penger, men dette har Norges Bank allerede i stor grad tatt høyde for, konkluderer hun.