– Til tross for høye forventninger til årets lønnsoppgjør, vil rentekostnadene for 2024 etter alt å dømme ligge over fjoråret. Så selv om vi mest sannsynlig kan se fram til økt kjøpekraft, blir det nok av det mer beskjedne slaget. Vi er inne i det som ser ut til å bli nok et stramt år for mange husholdninger, sier direktør for datatransformasjon i DNB, Ine Oftedahl.

Hun mener at kraftig renteoppgang og høy prisvekst fortsetter å prege norske husholdninger.

Det er husholdninger med høy gjeldsgrad som har redusert kortbruken mest, med 5 prosent nedgang fra april i fjor. Gruppen uten boliglån reduserte forbruket med 3 prosent, ifølge DNBs tall.