Norges vassdrags- og energidirektorats statistikk viser at for landet som helhet er fyllingsgraden 72,2 prosent. Det er 0,8 prosentpoeng høyere enn uka før, men fortsatt 11,4 prosentpoeng lavere enn medianen for uke 44.

Det er fortsatt i elspotområde 2 at situasjonen er mest dramatisk. Dette området omfatter sørlige deler av Viken, mesteparten av Vestfold og Telemark, Agder, Rogaland og sørlige deler av Vestland, og her er fyllingsgraden helt nede på 63,7 prosent. Det er over 20 prosentpoeng lavere enn medianen.

Vindkraftproduksjonen i hele Europa var svært lav gjennom store deler av forrige uke, og Norge eksporterte store mengder strøm. I helga økte vindkraftproduksjonen, og Norge ble derfor nettoimportør av strøm.

Bedre i Midt-Norge

I Midt-Norge er situasjonen fortsatt bedre enn andre steder i landet. I siste oversikt så har vannmagasinene i Midt-Norge fyllingsgrad 81,5 prosent. Det er neste det samme som median-verdien for vannmagasinene i landsdelen, som er på 82,3 prosent.

Dette er som nevnt før en av grunnene til at prisen hos strømkundene i Midt-Norge er lavere enn i mange andre deler av landet. Vindkraft oppgis også å være en del av den miksen som gir alle i Midt-Norge vesentlig lavere strømpris, enn for eksempel på Østlandet.