Private barnehager vant frem med klage, får tilbake store beløp