Fosen vind vil søke ny konsesjon for Roan og Storheia