Det viser endelige tall fra nettsidene til strømbørsen Nord Pool. I Midt-Norge blir prisen 1,49 kroner per kWh på sitt høyeste og i Nord-Norge blir prisen 0,68 kroner.

En kilowattime tilsvarer strømbruk på én kilowatt over én time. Dusjer man i ti minutter, brukes det cirka 6,5 kWh, men det avhenger av hvor mye vann dusjhodet leverer.

Snittprisen i landet vil onsdag ligge på 1,00 kroner per kWh. Det er 0,07 kroner høyere enn på tirsdag og 0,32 kroner høyere enn samme dag i fjor. Den høyeste døgnprisen på strøm onsdag finner vi i Sørøst- og Vest-Norge på 1,34 kroner per kWh. Deretter kommer Sørvest-Norge med en døgnpris på 1,34 kroner, Midt-Norge med en døgnpris på 0,71 kroner og Nord-Norge med en døgnpris på 0,25 kroner

I tillegg til spotprisen på strøm kommer nettleie, forbruksavgift (16,69 øre per kWh), avgift til Enova (1 øre per kWh), og et eventuelt påslag fra strømselskapene. På toppen av det hele legges en merverdiavgift på 25 prosent. I Nordland, Troms og Finnmark er det ingen merverdiavgift på strøm, og i Finnmark og Nord-Troms slipper man også å betale forbruksavgiften.

Den laveste kWh-prisen onsdag blir mellom klokken 6 og 7 på morgenen i Nord-Norge, da på 0,14 kroner. Prisen per kWh blir på sitt laveste i Sørøst-, Sørvest- og Vest-Norge 1,04 kroner og Midt-Norge 0,23 kroner.

Mandag var maks- og minstepris i landet på henholdsvis 2,36 og 0,16 kroner per kWh. Samme dag i fjor var den på 1,58 og 0,42 kroner per kWh.