Det melder strømbørsen Nord Pool på sine nettsider. Onsdagens snittpris per kWh er 15,09 øre høyere enn tirsdag og 4,6 øre lavere enn samme dag året før.

Regjeringen innførte fra 1. september en strømstøtteordning som dekker 90 prosent av prisen over 70 øre per kWh, og støtten regnes ut fra snittprisen på strøm per måned for hvert område. Dersom snittprisen i Midt-Norge for hele september endte på 47,5 øre, ville det altså ikke blitt utbetalt strømstøtte.

Maksprisen onsdag på 79,6 øre per kWh er mellom klokken 15 og 16. Den er 36,3 øre høyere enn tirsdag og 23,9 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra en eventuell strømstøtte, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,41 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 1,2 kroner.

Minsteprisen blir på 36,6 øre per kWh mellom klokken 3 og 4 på natten.

Prisene som legges fram av Nord Pool for neste dag, er foreløpige, og små prisjusteringer kan bli gjort i ettertid.