Samtidig var det en nedgang på 0,1 prosent hvis man ser bort fra næringer som var mye påvirket av været, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Norsk økonomi er nå inne i en konjunkturfase der svak etterspørsel bremser veksten, sier seksjonssjef for nasjonalregnskapet i SSB, Pål Sletten.