Tirsdagens snittpris per kWh er 10,4 øre høyere enn mandag og 44,04 øre lavere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pools nettsider.

Maksprisen tirsdag på 1,72 kroner per kWh er den høyeste i landet og inntreffer mellom klokken 17 og 18. Den er 0,4 øre lavere enn mandag og 1,41 kroner lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 2,36 kroner.

90 prosent av prisen over 70 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Det betyr at i den timen prisen ligger på 1,72 kroner, dekkes 92,3 øre.

Minsteprisen blir på 56,8 øre per kWh mellom klokken 23 og 00.