– Dette betyr ikke at inflasjonstoppen er nådd, den kommer først å begynnelsen av neste år. Men vi ser tegn til at viktige deler av driverne bak prisoppgangen – som prisene internasjonalt på olje, gass, elektrisitet og metall – har stanset opp. Noen av dem har også så vidt begynt å trekke seg tilbake, sier forsker Thomas von Brasch i Statistisk sentralbyrå (SSB) til NTB.

Prisene i Norge var i november 6,5 prosent høyere enn for ett år siden. Dermed er prisveksten ett prosentpoeng lavere enn den var i oktober.

– Det ble målt en sterkere oppgang i strømprisene fra oktober til november i fjor sammenlignet med i år. Dette er hovedgrunnen til at tolvmånedersveksten går ned fra 7,5 prosent i oktober til 6,5 prosent i november, sier seksjonssjef Espen Kristiansen SSB.

Prisene på energivarene naturgass, strøm og raffinerte oljeprodukter økte i november og førte til at energiprisene gikk opp med 9,6 prosent fra oktober, ifølge SSBs produsentprisindeks.

– Prisene på elektrisk kraft i Norge blir påvirket av strømprisene i Europa, som igjen avhenger sterkt av prisen på naturgass, sier Kristiansen.

Lavere enn oktober

Tolvmånedersveksten i prisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (også kalt for kjerneinflasjonen) var på 5,7 prosent i november. Det er 0,2 prosentpoeng lavere enn i oktober, som var en toppnotering.

Makroanalytiker Dane Cekov i Nordea Markets skriver i en kommentar at dette trolig er gode nyheter for Norges Bank, som det er ventet vil øke renta med 0,25 prosentpoeng neste uke.

Samtidig ligger kjerneinflasjonen fortsatt en god del høyere enn det Norges Bank tar utgangspunkt i (5 prosent), men lavere enn det analytikerne ventet på 6 prosent.

Lavere prisvekst enn nabolandene

Blant vare- og tjenestegruppene som har hatt kraftigst prisoppgang finner vi matvarer, møbler, hotell- og restauranttjenester samt biler.

– Prisveksten på mat og drikke har gått opp siden sommeren. Den er fortsatt høy, men avtar noe fra oktober til november. Den er også noe lavere i Norge enn i våre naboland, sier Bendik Solum Whist, leder for Virke dagligvare.

Matvarene som bidro betydelig til dette fallet var sjokolade, brus, lettmelk og ost.

Ned i oktober, men fortsatt prisoppgang totalt

Prisene på drivstoff og smøremidler falt med 4 prosent den siste måneden, men de siste tolv månedene er økningen på hele 26,8 prosent.

Ifølge SSB er det fortsatt en bred og sterk prisoppgang på de fleste varer og tjenester, til tross for at tolvmånedersveksten gikk litt ned i november sammenlignet med rekordnivået i oktober.

Nedgangen kan trolig sees i sammenheng med tilbudskampanjer som for eksempel black week i november.

Ingen inflasjonstopp

Prisveksten skal stige inn i starten av 2023, og kommer til å ligge høyt også neste år. Først mot slutten av året og starten av 2024 kommer vi til å oppleve mer normal prisvekst, ifølge SSB.

SSB har også beregnet strømstøtteordningens effekt på prisstigningen, og har funnet ut at uten denne ordningen ville prisstigningen det siste året totalt ha vært på 8,4 prosent i november. Strømstøtten bidro til å dempe tolvmånedersendringen med 1,9 prosentpoeng.