Det melder strømbørsen Nord Pool på sine nettsider. Onsdagens snittpris per kWh er 6,8 øre lavere enn tirsdag og 1,4 øre høyere enn samme dag året før.

Regjeringen innførte fra 1. september en strømstøtteordning som dekker 90 prosent av prisen over 70 øre per kWh, og støtten regnes ut fra snittprisen på strøm per måned for hvert område. Dersom snittprisen i Midt-Norge for hele oktober endte på 20,5 øre, ville det altså ikke blitt utbetalt strømstøtte.

Maksprisen onsdag på 24,4 øre per kWh er mellom klokken 10 og 11 på formiddagen. Den er 15,9 øre lavere enn tirsdag og 3,5 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra en eventuell strømstøtte, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,41 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 51,1 øre.

Minsteprisen blir på 16,3 øre per kWh mellom klokken 1 og 2 på natten og er den laveste i landet.

Prisene som legges fram av Nord Pool for neste dag, er foreløpige, og små prisjusteringer kan bli gjort i ettertid.