– Pandemien er over, folk er tilbake på kontoret og følger ikke nyhetsbildet like tett fra time til time, slik det har vært i store perioder de siste årene, sier administrerende direktør Randi S. Øgrey i Mediebedriftenes Landsforening (MBL) i en pressemelding.

I de nye tallene fra andre kvartal oppgir 81 prosent at de leser minst én avis daglig. 70 prosent av konsumet skjer nå via mobilen.

Totalt går den digitale dekningen fram med 0,5 prosent til 73 prosent fra samme periode i fjor. Totalt sett opplever flere av mediehusene nå en tilbakegang, og de redaktørstyrte mediene møter konkurranse fra blant annet strømmetjenestene i kampen om folks tid.

Blant de norske mediehusene er VG fortsatt størst med en daglig dekning på 1,9 millioner brukere, men mediehuset har en nedgang på rundt 5 prosent fra samme tid i fjor. NRK er nest størst med 1,45 millioner daglige brukere, omtrent det samme som i fjor.

Dagbladet og TV 2 øker begge med henholdsvis 4,5 prosent og 5,1 prosent og hadde 1,3 millioner og nær 950.000 daglige brukere hver i andre kvartal.

Bransjenettstedet Medier24 har publisert lesertallene for alle mediehusene i Norge, og de tallene finner du her.